Het bekritiseren van bekende personen online: HOT or NOT?

Artikel
Auteur(s): 
Gaëlle Ouvrein - UA - MIOS

Bekende personen krijgen online heel wat kritiek te verduren. Een figuur waaraan we als eerste denken als we het hebben over online kritiek tegenover bekende personen is Donald Trump. Je hoeft echter niet ver te zoeken om op te merken dat ook andere, minder controversiële en minder bekende personen het slachtoffer worden van online haat. In dit artikel gaan we dieper in op wat jongeren van ‘celebrity bashing’ (want dit is hoe we het bekritiseren van bekende personen benoemen) vinden en hoe zij daarmee omgaan. Deze bevindingen zijn gebaseerd op interviews bij meisjes van 13-14 jaar oud, uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen.

Komen jongeren vaak in contact met online haat tegenover bekende personen?

Het antwoord op deze vraag is simpelweg ja. Gedurende de adolescentie gaan veel jongeren op zoek naar nieuwe rolmodellen om hun ouders te vervangen. Vaak worden bekende personen dan hun nieuwe voorbeeldfiguren, want die zijn veel ‘cooler’ dan mama en papa. De jongeren volgen dan het nieuws rond hun lievelingsfiguren zorgvuldig op en spiegelen vaak hun eigen kledingstijl aan de foto’s van hun favoriete celebrity die ze online vinden. Daardoor komen zij echter ook regelmatig in contact met de online haatberichten die hun favoriete celebrity toegestuurd krijgt.

“Die nieuwe collectie van Kim Kardashian bijvoorbeeld. Dat is echt cool en als ik dat niet heb word ik boos.”

Worden bekende personen volgens jongeren beïnvloed door het krijgen van online haat?

Jongeren zijn ervan overtuigd dat bekende personen erg weinig of niet beïnvloed worden door de haatberichten die ze krijgen. Dat komt omdat bekende personen onmogelijk alle haatberichten die ze krijgen kunnen lezen. Bovendien krijgen ze zoveel haatberichten dat ze eraan gewend zijn. Verschillende jongeren geven aan dat het krijgen van haat nu eenmaal een onderdeel is van het leven van bekende personen.

“Ik denk niet dat bekende personen alle lelijke dingen die de mensen zeggen gaan opzoeken en zich dan ‘s avonds in slaap moeten wenen.”

Is het bekritiseren van bekende personen een vorm van cyberpesten volgens jongeren?

Jongeren maken een duidelijk onderscheid tussen celebrity bashen en cyberpesten. Cyberpesten interpreteren zij als iets erg ernstig met negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Celebrity bashing werd als iets minder ernstig geïnterpreteerd. Het belangrijkste verschil is echter de intentie van het gedrag. Volgens de jongeren is cyberpesten bedoeld om het slachtoffer te pesten, terwijl celebrity bashing bedoeld is om plezier te maken. Celebrities zelf geven echter aan dat ze wel degelijk gekwetst worden door de negatieve boodschappen die ze krijgen.

“Ik denk niet dat het bedoeld is om mensen te kwetsen, het is eerder bedoeld om mensen te entertainen en te tonen dat je niet altijd alles ernstig moet nemen. Soms moet je juist lachen met dingen.”

Het bekritiseren van bekende personen lijkt dus een acceptabel gedrag te zijn volgens deze jongeren. Wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?

Jongeren vertonen enige vorm van acceptatie tegenover celebrity bashing. Ze zien het als iets dat celebrities er moeten bijnemen in ruil voor hun ‘beroemdheid’. Jongeren zelf doen zelden aan het bashen van celebrities, maar door dit soort gedrag te accepteren, wordt de drempel om het ook te doen wel degelijk verlaagd. Eens zij starten met het bashen van celebrities is er heel snel een overgang naar het online aanvallen van ook andere groepen, waaronder peers. Het is daarom belangrijk dat ouders en leerkrachten duidelijk maken dat bekende personen ook ‘maar’ mensen zijn en zich ook slecht kunnen voelen door de negatieve berichten die ze krijgen. Op die manier kunnen jongeren leren dat het bashen van bekende personen niet acceptabel en niet normaal is.

“Het krijgen van online haat is normaal in het leven van celebrities. Ze moeten in staat zijn om daarmee om te gaan.”

Bibliografie
Ouvrein, G., Vandebosch, H., & De Backer, C.J.S. (2017). Celebrity Critiquing: HOT or NOT? Teenage Girls’ Attitudes and Responses to the Practice of Negative Celebrity Critiquing. Celebrity Studies, 1-16.
Ouvrein, G., Vandebosch, H., & De Backer, C.J.S. (2018). The celebrity cyberbullying experience and coping guide. A framing analysis of online celebrity cyberbullying citations in news articles. In H. Vandebosch & L. Green (Eds.), Narratives in research and interventions on cyberbullying among young people. Belgium: Springer.

Lees meer over