Wist je dat 1 op 10 jongeren recent slachtoffer werd van cyberpesten? Bovendien is het zo dat cyberpesten vaak haar oorsprong vindt in de school. Daarom is het belangrijk om als school daadkrachtig en efficiënt te reageren! 

Deze website bundelt een aantal inzichten, onderzoeksresultaten, tips en tools tegen cyberpesten. Op deze pagina vind je een overzicht van de tips en tools die op deze website te vinden zijn. Wil je meer achtergrondinformatie over cyberpesten? Klik dan hier.

Adviezen voor leerkrachten

Onderzoekers en experten formuleren adviezen voor leerkrachten. Je leest onder meer:

Lespakketten tegen (cyber)pesten

Hieronder vind je een handig overzicht van de lespakketten tegen cyberpesten die in Vlaanderen beschikbaar zijn. Sommige pakketten snijden bredere, gerelateerde thema's aan zoals online privacy. De lespakketten zijn te vinden in de tooldatabank van Mediawijs.

 1. Stop Cyberpesten

  Stop Cyberpesten is een lespakket voor leerkrachten ontwikkeld door Child Focus. Het biedt informatie over de problematiek en geeft aan hoe er in klas alsook beleidsmatig mee kan omgegaan worden. Het lespakket bevat tien zeer concrete werkvormen die kunnen aangewend worden om leerlingen van 12 tot 16 jaar te laten nadenken over cyberpesten en hun actieve rol hierin.
   
 2. VlinderNET

  VlinderNET is een informatief spel over cyberpesten en veilig internet, gerealiseerd door de vzw Zinloos Geweld. Het spel is opgebouwd rond 15 tekeningen en biedt jongeren van 9 tot 15 jaar een invalshoek om te praten over cyberpesten en veilig internet.
   
 3. Het KiVa programma

  Kiva (het Finse woord voor “fijn” of “leuk”) is een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma, nu ook beschikbaar in België. Het programma is gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar oud en biedt een schoolbrede aanpak waarin zowel op preventie, aanpak van incidenten en ouderbetrokkenheid wordt ingezet.
   
 4. Connected

  Connected is een lespakket van Sensoa, gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar om aan te slag te gaan rond veilig relationeel en seksueel gedrag online. Het pakket omvat een aantal werkvormen rond profielsites en privacy, cyberpesten, online seksueel grensoverschrijdend gedrag, porno en beeldvorming.
   
 5. SPION lespakket over contactrisico’s

  Binnen het SPION-project (Security and Privacy in Online Social Networks) werden een aantal wetenschappelijk onderbouwde lespakketten ontwikkeld rond risico’s op sociale netwerksites, geschikt voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Lespakket 2 in het bijzonder behandelt cyberpesten.
   
 6. iRespect

  iRespect is een lespakket om met leerlingen tussen 10 en 14 jaar aan de slag te gaan rond online privacy, inclusief de problematiek van cyberpesten. Dankzij haar inclusieve aanpak en het nodige vooronderzoek is het lespaket ook inzetbaar in het Buitengewoon Onderswijs van type 1 en 8. Het lespakket kwam mede tot stand dankzij Childfocus, het EMSOC project en B-CCentre en kreeg de steun van de Europese Commissie en IWT.
   
 7. Re:Pest

  Het educatieve game “Re:Pest” leert leerlingen verschillende vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij het pesten kennen. Het game past binnen een lespakket dat kan ingezet worden voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Via een gerichte vorming in de school worden leerkrachten vertrouwd gemaakt met het lespakket en de game. Re:Pest werd ontwikkeld door de Hogeschool West-Vlaanderen en kreeg steun van het Departement Onderwijs.
   
 8. Friendly Attac

  In het vierjarig IWT-SBO onderzoeksproject "Friendly Attac" maakten onderzoekers een wetenschappelijk onderbouwd computerspel over cyberpesten voor Vlaamse tieners van 12 tot 14 jaar. In dit spel kunnen tieners leren hoe ze als omstaander of getuige best kunnen reageren op cyberpesten. Het computerspel werd getest bij meer dan 100 Vlaamse tieners, met positieve resultaten op heel wat bepalende factoren omtrent cyberpesten. Het is de bedoeling om dit computerspel verder op punt te stellen en te testen, om het uiteindelijk beschikbaar te maken voor scholen.
   
 9. No Hate

  De No Hate toolbox werd ontwikkeld door Jong & Van Zin i.s.m. Tumult, Mediaraven en GroepIntro. De focus ligt op cyberhaat, cyberpesten, netiquette en weerbaarheid. De toolbox kan ingezet worden voor leerlingen vanaf 12 jaar.

Interessante websites

 1. Peer support

  Peer support is een project van het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan de HOWEST. Zij stellen een methodiek voor waarbij jongeren elkaar steunen en samenwerken met als doel in Vlaamse secundaire scholen een veilig en positief schoolklimaat te creëren voor en door jongeren.
   
 2. Clicksafe

  Deze website van Child Focus levert heel wat concrete tools aan over cyberpesten aan voor jongeren, ouders en leerkrachten.
   
 3. Kies Kleur Tegen Pesten 

  Kies Kleur Tegen Pesten is een Vlaams netwerk dat informatie aanbiedt over pesten en cyberpesten. Het organiseert ook jaarlijks de “Week tegen Pesten”.
   
 4. Awel 

  De kinder- en jongerentelefoon biedt kinderen en tieners de mogelijkheid te bellen, mailen of chatten met vrijwilligers. Awel heeft ook een forum over pesten.
   
 5. JAC 

  Op het online platform van het Jongeren Advies Centrum kunnen jongeren terecht met hun vragen. Je vindt er ook centra in de buurt.
   
 6. Jong & Van Zin

  De website Jong & Van Zin bundelt educatief materiaal over (cyber)pesten, relaties en seksualiteit. 
   
 7. Tumult

  Tumult geeft vormingen over pesten, bundelt educatief materiaal en trekt de campagne van de 'Week tegen Pesten'
   
 8. Seksuele vorming van Sensoa

  Je vindt er tips en tools voor relationele en seksuele vorming, inclusief een leermiddelenbank voor leerkrachten met lesmateriaal over (cyber)pesten.

Heb je nog vragen of tips? Laat het ons weten!