Lespakket: Stop Cyberpesten

Tool

Stop Cyberpesten is een lespakket voor leerkrachten ontwikkeld door Child Focus. Het biedt informatie over de problematiek en geeft aan hoe er in klas alsook beleidsmatig mee kan omgegaan worden. Het lespakket bevat tien zeer concrete methodieken die kunnen aangewend worden om leerlingen van 12 tot 16 jaar te laten nadenken over cyberpesten en hun actieve rol hierin.

Links

Werken mee aan dit initiatief