Wist je dat 1 op 10 jongeren recent slachtoffer werd van cyberpesten? Bovendien is het zo dat cyberpesten vaak haar oorsprong vindt in de school. Daarom is het belangrijk om als school daadkrachtig en efficiënt te reageren! 

Deze website bundelt een aantal inzichten, onderzoeksresultaten, tips en tools tegen cyberpesten. Op deze pagina vind je een overzicht van de achtergrondinformatie die op deze website te vinden is. Wil je een overzicht van de tips en tools? Klik dan hier.

Het cyberpestprobleem in kaart

Op basis van een grootschalige studie bieden we zicht op de cyberpestproblematiek in Vlaanderen.

We gaan ook dieper in op de kinderen en jongeren die het meest risico lopen om dader of slachtoffer van cyberpesten te worden en de gevolgen van cyberpesten.

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten wordt gedefinieerd aan de hand van 3 criteria en kan verschillende vormen aannemen. Op die manier kunnen we het onderscheiden van plagen of trolling.

Cyberpesten aanpakken

Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar anti-pestprogramma's, geniet de "integrale schoolaanpak" de voorkeur. Cyberpesten is namelijk een complex probleem, waarin vele partijen een rol spelen. We denken hierbij onder meer aan de school, ouders, internet providers, de overheid, nieuwsmedia en jongerenorganisaties. Wanneer cyberpestsituaties dermate ernstig zijn, is het ook mogelijk de juridische weg te bewandelen. 

Onderzoeksprojecten

Binnen de Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep MIOS) lopen enkele onderzoeksprojecten die zich toespitsen op cyberpesten; Friendly Attac, Cyber-Shoc en AMiCA.


Heb je nog vragen of tips? Laat het ons weten!